Recenze na knihu: Rozhýbej svůj jazýček – Zábavné hry pro rozvoj řeči

Hry s písmenky, se slovy, básničky a říkanky mě vždycky lákaly. I já jako malá jsem se ve školce zúčastnila pár hodin nápravy výslovnosti s milou paní učitelkou. Během studia pedagogiky jsem získala teoretické znalosti z logopedie a logopedický kurz mě následně podrobně připravil na zkoušku logopedického asistenta. Ale až pod vedením speciálního pedagoga na základní škole jsem získala praktické zkušenosti a plně se věnovala krásné práci logopedie a řečové výchovy.

Nyní už vím, že se nejedná jen o nápravu problematických hlásek a učení správné výslovnosti. Jestliže dítě má nějakým způsobem narušenou komunikační schopnost, je potřeba se zaměřit i na rozvoj dalších oblastí. A o tom je právě kniha Marcely Kutové – Rozhýbej svůj jazýček.

Knihu zakoupíte na Grada.cz.

Rozhýbej svůj jazýček

Kniha je zásobníkem inspirací, nápadů a námětů na hry, cvičení a aktivity, které rozhýbou jazýček dítěte, podpoří řeč a komunikace, ale i mnohem více. Knihu totiž využijete, jestliže chcete rozvíjet osobnost vašeho předškoláka po všech stránkách a komplexně, protože je zaměřená na důležité oblasti vývoje dítěte, které lze za pomoci her a cvičení rozvíjet. Pokud ale vaši ratolest či vašeho žáka trápí výslovnost některé hlásky již delší dobu – doporučuji vyhledat odborníka.

Kniha obsahuje 14 tematických bloků. Každý blok začíná motivační pohádkou – což děti mají velmi rády a i já považuji pohádku za skvělou motivaci.  Na pohádku tématicky navazuje jazyková rozcvička, cvičení na rozhýbání těla, básničky, cvičení na jemnou motoriku, slovní popis obrázku, dechové cvičení, cvičení na paměť, hra na rozvoj smyslů a hudební činnost… Velmi kladně hodnotím, že tyto činnosti a aktivity se zaměřují na rozvoj různých dovedností a schopností dítěte, což je pro rozvoj řeči, ale také dovedností dítěte, potřeba.

Bojíte se, že nebude vědět, jak s knihu používat? Autorka v knize popisuje, jak s knihou pracovat, což vám pomůže plnit úkoly a cvičení správně. Přesto je důležitá příprava předem – zajištění pomůcek, promyšlení postupu apod.

Pozitiva knihy

  • Struktura knihy je přehledná, návodná a pochopitelná.
  • Každá kapitola nabízí širokou škálu aktivit, cvičení a úkolů. Dítě je tak rozvíjeno v různých oblastech, které jsou potřebné pro správný rozvoj řeči.
  • Kniha je doplněna o hezké ilustrace a graficky přátelská.
  • Kladné body přičítám originálním básničkám a písničkám.
  • Kniha je využitelná pro rodiče i učitele ve školce. Pedagogové logopedie si v knize také najdou své.

Pro rozvoj řeči, komunikace a dalších oblastí osobnosti dítěte je kniha opravdu bohatá na různé hry a cvičení. Samozřejmě nedokáže pojmout vše, co je potřeba, ale i přesto její rozmanitost u dítěte podpoří všestranný rozvoj a komunikační schopnosti. Věnujte cenný čas vašim dětem. Nebudete litovat, protože to je ta nejlepší investice.

Kniha je ke koupi online na webu Grada.cz -> KOUPIT zde

Proč je důležitá čtenářská gramotnost a jak ji rozvíjet u školáků?

Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Tereza Dvořáková

Tereza Dvořáková

Už od studií mě to táhlo k výchově a vzdělávání. Díky tomu jsem vystudovala pedagogickou fakultu a získané znalosti následně využila jako pedagog na ZŠ. Protože mám ráda výzvy a chtěla jsem se naučit něco nového, změnila jsem profesi úplně a mohla jsem konečně propojit vše, co mě baví - výchova a vzdělávání v souvislosti s online marketingem, copywritingem (www.psanimebavi.cz) a grafikou. Své práci se mohu věnovat i na rodičovské dovolené a vše hezky funguje.