Benefity hry na hudební nástroj u dětí

Začátek školního roku znamená také výběr vhodných kroužků. V dnešní době orientované na výkon se s nimi začíná už v předškolním věku a nabídka je nebývale široká. Kromě klasických i méně obvyklých pohybových aktivit se vaše dítě může věnovat cizím jazykům, výtvarným činnostem nebo hře na hudební nástroj (flétna, kytara, klavír…). Právě kroužky zaměřené na produkování hudby mohou vaše dítě rozvíjet i v mnoha nečekaných oblastech.

A? ?ij� duchov� ? zp�v�n� s pi�nkem - Zden?k Sv?r�k, Jaroslav Uhl�?Hraní na nástroj prokazatelně ovlivňuje inteligenci 

Čínský filozof Konfucius již dávno řekl, že „hudba vytváří druh potěšení, bez kterého se lidská přirozenost neobejde.“ Nejen hra na nástroje, ale i obyčejný poslech hudby má prokazatelný příznivý vliv na lidskou psychiku. Vědci ale zjistili, že učení se na hudební nástroj v dětském věku má velký (pozitivní) vliv na celkový vývoj: dítě učící se nástroj má tendenci být emočně stabilnější, fyzicky zdatnější, je inteligentnější a lépe se učí.

Růst mozku a jazykové i matematické dovednosti

Studie ukazují, že hudba může u dětí zlepšovat mozkové funkce. Hudební aktivity (například hra na nástroj, zpěv nebo jen poslech hudby) stimulují mozek a toto mozkové cvičení vede ke zlepšení struktury mozku díky vytváření nových nervových spojení.

Vědecké výzkumy prokázaly, že malé děti, které se účastnily hudebních kurzů, měly lepší vývoj řeči a naučily se snadněji číst. Učení hudby pomáhá rozvíjet levou stranu mozku (související s jazykem a uvažováním) a je zásadní při rozpoznávání zvuku, rytmu a rýmu. Texty písní nebo notové zápisy mohou dětem pomoci zapamatovat si informace.


Hudba může pomoci i s rozvojem matematických dovedností. Poslechem hudebních úderů se vaše dítě může naučit základní zlomky a rozpoznávat vzorce. Děti, které studují hudbu, mají také vyšší prostorovou inteligenci, což je dovednost důležitá pro pokročilejší matematiku. Studie ukázaly, že studenti, kteří hrají na hudební nástroje, jsou často lepší v matematice a dosahují lepších známek ve škole než ti, kteří se hudbě nevěnují. Podle některých údajů může hra na nástroj může pomoci zvýšit IQ o sedm bodů.

Paměť, pozornost a soustředění

Nedávné studie ukázaly, že lidé, kteří hrají na hudební nástroj, mají lepší pracovní paměť, což jim pomáhá pamatovat si věci, i když je jejich mysl zaneprázdněna jinými záležitostmi. Učení hudby také vyžaduje značnou míru koncentrace a učí děti, aby soustavně soustředily svou pozornost na jednu oblast. To potvrzuje i nedávný průzkum: 22 dětí ve věku od 3 do 4 a půl roku se hodinu denně věnovalo buďto zpěvu, nebo výuce kry na klávesy. Kontrolní skupina 15 dětí se hudbě nevěnovala vůbec. Obě skupiny se zúčastnily stejné předškolní aktivity. Výsledky ukázaly, že předškoláci, kteří brali lekce, měli prostorově-časové dovednosti o 34 procent lepší než ostatní děti. Účinek navíc trval dlouhodobě.

Motorické funkce i sociální dovednosti

?kola hry na zobcovou fl�tnu

Stejně jako sport, i zpěv nebo hra na nástroj pomáhá dětem rozvíjet jejich motoriku. Vytváření hudby zahrnuje více oblastní než jen zapojení hlasu nebo prstů: zapojí se i uši a oči, stejně jako velké a malé sval. To pomáhá tělu a mysli spolupracovat. Pokud se učíte hrát na nástroj, části vašeho mozku, které ovládají motoriku, sluch, ukládání zvukové informace a paměť ve skutečnosti rostou a stávají se aktivnějšími.

Provozování hudby učí děti pracovat na dosažení krátkodobých cílů, rozvíjet rutinu a cvičit sebekázeň. Vyčlenění pravidelného času na cvičení rozvíjí odhodlání a trpělivost. Zvládnutí nového hudebního díla vede k pocitu hrdosti a úspěchu a pomáhá dětem pochopit nutnost sebekázně a efektivního plánování.

Vytváření hudby s jinými lidmi (například ve sboru) zlepšuje sociální a emocionální dovednosti dětí. Učí se spolupracovat jako tým a rozvíjejí svůj smysl pro empatii s ostatními. Výzkumníci zjistili, že když děti hrají hudbu společně od jednoduchých rytmů po větší skupinová vystoupení dokážou se lépe naladit na emoce jiných lidí. Týmové dovednosti jsou přitom velmi důležitým aspektem úspěchu v životě. 

Hudba je pro děti i dospělé způsobem, jak se vyjádřit, popustit uzdu kreativitě, inspirovat se, relaxovat a uvolňovat stres a napětí. Můžete-li, povzbuďte vaše malé hudebníky a podpořte je v jejich zájmu návštěvou hudebních kroužků, ZUŠ nebo soukromými lekcemi.

Maminky, vyberte ten správný zájmový kroužek pro sebe i vaše děti

Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Tereza Dvořáková

Tereza Dvořáková

Už od studií mě to táhlo k výchově a vzdělávání. Díky tomu jsem vystudovala pedagogickou fakultu a získané znalosti následně využila jako pedagog na ZŠ. Protože mám ráda výzvy a chtěla jsem se naučit něco nového, změnila jsem profesi úplně a mohla jsem konečně propojit vše, co mě baví - výchova a vzdělávání v souvislosti s online marketingem, copywritingem (www.psanimebavi.cz) a grafikou. Své práci se mohu věnovat i na rodičovské dovolené a vše hezky funguje.