Maminky, vyberte ten správný zájmový kroužek pro sebe i vaše děti

Volnočasové aktivity jsou důležité pro regeneraci sil, relaxaci nebo rozvoj zájmů. Jedná se o činnosti, které člověka baví a přinášejí mu radost. Od narození je zájmovou činností pro dítě hra, která ho rozvíjí, učí, vyplní jeho čas a díky které poznává okolní svět. V předškolním a ve školním věku je vhodné rozvíjet dítě cíleně a pomoci mu získat nové zkušenosti. V dospělosti, na základě získaných zkušeností, si už člověk dokáže zorganizovat svůj volný čas sám. Pro všechny věkové skupiny tu jsou přesto organizace, které nabízejí zájmové aktivity pod vedením pedagogů a odborných lektorů, kteří vědí jak správně motivovat, vést a podporovat zájmy jedinců.

Kam chodit na kroužek

Se začátkem školního roku se otevírá řada zájmových kroužků, pro různé věkové kategorie, v různých organizacích. Vybere si opravdu každý – maminky s nejmenšími dětmi, školkové a předškolní děti, mladší i starší školáci, středoškoláci, dospělí i senioři.

Do zájmových kroužků se lze přihlásit v těchto zařízeních:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • dům dětí a mládeže
 • středisko volného času
 • základní umělecká škola
 • rodinné centrum
 • neziskové organizace
 • a další volnočasová zařízení (bazén, knihovna, …)

Podle čeho kroužek vybrat

Než se vy nebo vaše dítě do zájmového kroužku přihlásí, zjistěte si, kdo jej lektoruje, jestli o kroužek má vaše dítě zájem (případně zvolte vhodnou motivaci – např. že tam bude chodit s kamarádem) a především, zda to časově zvládnete zorganizovat (promyslete, jestli dítě bude po škole kroužek stíhat a nebude zbytečně ve stresu).

 • praxe lektora a jeho zkušenosti/vzdělání
 • charisma lektora
 • zájem o kroužek ze strany dítěte
 • dostupnost místa a času

Jaký kroužek vybrat dětem

Nebudu vám tady vyjmenovávat kroužky, do kterých můžete své děti přihlásit. Dnešní doba nabízí nepřeberné množství kroužků – od těch tradičních (zpěv, hra na hudební nástroj, sportovní kroužek) až po ty netradiční, nové (parkour, youtubering, programování apod.).

Co by vám ale mohlo pomoci při rozhodování, je rozčlenění oblastí zájmů. Důležité totiž je, pro zdravý a komplexní vývoj dítěte, aby se věnovalo aktivitám, které se budou alespoň trochu dotýkat důležitých oblastí osobnosti.

 • pohybová oblast (sport a pohybové aktivity rozvíjející hrubou motoriku)
 • kreativní oblast (tvoření a vyrábění, které rozvíjí jemnou motoriku)
 • hudební oblast (zpěv, hra na hudební nástroj)
 • sociální oblast (dítě se učí spolupráci, zdravé soutěživosti, komunikace)
 • poznávací oblast (aby se dítě něco nového naučilo)

Moje doporučení

Osobně doporučuji zařadit alespoň jeden pohybový kroužek zaměřený na komplexní rozvoj pohybových dovedností (ne jednostranný pohyb). Vhodné je nakombinovat kroužek sportovní (např. pohybové hry) a kroužek, který vyžaduje soustředění, trpělivost, koncentraci (kreativní, hudební, apod.)

Zvažte, kolik kroužků zvládne váš prvňáček. Nástup do školy, především 1. pololetí, je pro každé dítě náročné.

Myslete na to, že školáci mají celé dopoledne organizovanou činnost ve škole. Dopřejte jim odpoledne odpočinek,  relaxaci a zklidnění. Důležitá je pro ně volná hra, dle jejich vlastního výběru.

Počet kroužků zvolte podle přizpůsobivosti vašeho dítěte – jestli se dobře adaptuje na nové prostředí, nové děti i dospělé, plnění povinností mu nedělá problém, je zvyklé být aktivní a má o kroužky zájem – v tom případě bych se nebála dvou kroužků týdně.

Maminky s malými dětmi, i pro vás (a vaše děti) je nabídka zájmových kroužků/kurzů velmi bohatá. Tak prohledejte internet a zjistěte si, co nabízí rodinná centra ve vašem okolí.

Kdy začít u dětí s angličtinou?

Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Tereza Dvořáková

Tereza Dvořáková

Už od studií mě to táhlo k výchově a vzdělávání. Díky tomu jsem vystudovala pedagogickou fakultu a získané znalosti následně využila jako pedagog na ZŠ. Protože mám ráda výzvy a chtěla jsem se naučit něco nového, změnila jsem profesi úplně a mohla jsem konečně propojit vše, co mě baví - výchova a vzdělávání v souvislosti s online marketingem, copywritingem (www.psanimebavi.cz) a grafikou. Své práci se mohu věnovat i na rodičovské dovolené a vše hezky funguje.